(سازه تجهیز گستر)

•تراش CNC

•مهندس کریمی

•تماس باما¦   ۰۹۱۲۷۲۱۸۶۹۷

↓  (نمونه کار) ↓

 


 

۱                           

۲                                                          ۳

۳