(الارم ها و ارورهای تراش cnc سی ان سی)

 

سازه تجهیزگستر 

خدمات تراش سی ان سی_CNC

مهندس : میثم کریمی

تماس با ما :۰۹۱۲۷۲۱۸۶۹۷

کدهای آلارم درایوهای سروو آلفا Fanuc A06B-6079-H، A06B-6096-H و غیره

Alarm Code

            نقص / Fault

        درمان  /  Remedy

      –

            آماده نیست

      دستگاه خوب است

      ۰

         کنترل آماده ست

      دستگاه خوب است

      ۱

      فن داخلی استپ شده است

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

     ۲

ولتاژ پاور پایین است alarm (LV)

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

     ۳

هشدار ولتاژ لینک DC پایین (LVDC)

منبع تغذیه آلفا را برای هشدار بررسی کنید

     ۴

هشدار خرابی مدار کنترل تخلیه احیا کننده (DCSW)

منبع تغذیه آلفا را برای هشدار بررسی کنید

     ۵

هشدار تخلیه بیش از حد احیا کننده (DCOH)

    درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

      ۶

هشدار جریان بیش از حد محور L و M (HCLM)

خطای درایو سروو یا موتور

۶٫ Dot

هشدار IPM محور L و M (IPMLM)

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

۷

هشدار خرابی مدار ترمز دینامیکی (DBRLY)

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

۸

هشدار جریان بیش از حد محور L (HCL)

خطای درایو سروو یا موتور

۸٫ Dot

           هشدار IPM محور L (IPML)

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

۹

هشدار جریان بیش از حد محور M (HCM)

خطای درایو سروو یا موتور

۹٫ Dot

             هشدار IPM محور M (IPMM)

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

A

هشدار جریان بیش از حد محور N (HCN)

خطای درایو سروو یا موتور

A. Dot

           هشدار IPM محور N (IPMN)

درایو سروو را تعویض/تعمیر کنید

کدهای آلارم درایوهای سروو آلفا Fanuc A06B-6079-H، A06B-6096-H و غیره

آماده نیست

۰۰

کنترل آماده است

۰۱

گرمای بیش از حد موتور

۰۲

انحراف بیش از حد سرعت

۰۳

انفجار روی فیوز DC

۰۴

فیوز ورودی سوخته

۰۵

فیوز منبع تغذیه کنترل سوخته است

۰۶

بیش از حد (آنالوگ) (سنسور دما قطع شده است)

۰۷

سرعت بیش از حد (دیجیتال)

۰۸

ولتاژ ورودی ۲۴ ولت بالا

۰۹

گرمای بیش از حد نیمه هادی های برق

۱۰

ولتاژ ورودی ۱۵ ولت پایین

۱۱

ولتاژ بالا لینک DC

۱۲

جریان بیش از حد لینک DC

۱۳

خطای حافظه داده CPU

۱۴

رام معیوب

۱۵

مدار اختیاری معیوب

۱۶

NVRAM ایراد در

۱۷

NVRAM Checksum خطای

۱۸

ROM Checksum خطای

۱۹

IU هشدار جریان افست

۲۰

IV هشدار جریان افست

۲۱

VCMD هشدار افست (تنظیم قطبیت سنسور موقعیت نادرست است)

۲۲

TSA آلارم افست

۲۳

ER آلارم افست

۲۴

خطای انتقال سریال

۲۵

توقف انتقال سریال

۲۶

دتکتور سرعت C قطع شد

۲۷

کدگذار موقعیت قطع شد

۲۸

دیتکتور موقعیت C قطع شد

۲۹

Short Period اضافه بار

۳۰

اضافه جریان مدار برق

۳۱

قفل موتور یا سیگنال V از بین رفت

۳۲

ارتباط سریال خطای LSI RAM

سازه تجهیزگستر 

خدمات تراش سی ان سی_CNC

مهندس : میثم کریمی

تماس با ما :۰۹۱۲۷۲۱۸۶۹۷