استایل پیش فرض

استایل حرکت دادن قاب

استایل پشتی

استایل خط بالا

سبک LINE LINE

سبک LINE TOP و BOTTOM

سبک DOT

استایل اسلاید متن

STYLE TEXT اسلاید